THANH HOÀNG MINH | CUNG CẤP NẤM BÀO NGƯ | TRỨNG GÀ | GÀ THỊT THEO YÊU CẦU

THANH HOÀNG MINH | CUNG CẤP NẤM BÀO NGƯ | TRỨNG GÀ | GÀ THỊT THEO YÊU CẦU

THANH HOÀNG MINH | CUNG CẤP NẤM BÀO NGƯ | TRỨNG GÀ | GÀ THỊT THEO YÊU CẦU

Cần tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm nấm bào ngư thị trường trong và ngoài nước

Công Ty chúng tôi vơi qui mô có 3 trại nấm, mỗi trại có diện tích 120 m2 trong đó có đến 15-16 ngàn phôi. Nên hiện tại công ty mong muốn hợp tác vơi tất cả các đơn vị để tiêu thu cũng như phân phối các nguồn hàng trong và ngoài nước.

Chia sẻ:
CÔNG TY TNHH TM THANH HOÀNG MINH CÔNG TY TNHH TM THANH HOÀNG MINH CÔNG TY TNHH TM THANH HOÀNG MINH CÔNG TY TNHH TM THANH HOÀNG MINH CÔNG TY TNHH TM THANH HOÀNG MINH CÔNG TY TNHH TM THANH HOÀNG MINH

Copyright © 2017 Thanh Hoang Minh Designed by:Nina Co.,Ltd

_hotrotructyen
1